Dit is de privacyverklaring van Be True, online Bruce Springsteen-magazine

In deze privacyverklaring staat omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens wordt omgegaan die worden verzameld door Be True. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Be True verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Persoonsgegevens die wij verwerken voor bestellingen van producten via Mach3Cart


Be True verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Indien je een boek, boekenlegger of ander product bestelt via de externe bestellink/webwinkelwagen Mach3Cart, dan verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adres (straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats, land)
 • Banknaam
 • Bankrekeningnummer (IBAN, alleen via Mollie)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via contact@betrue.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens

Be True verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om de e-mailnieuwsbrieven bij je af te leveren

Doel en grondslag verwerking persoonsgegevens producten Mach3Cart


Be True verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om de boeken, boekenleggers of andere producten die je bestelt via Mach3Cart bij jou thuis te kunnen afleveren.
 • Om de betaling via Mollie uit te voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming


Be True neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Be True) tussen zit.

Be True gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Webformulier op Be True.nl

Jouw gegevens worden verzameld als je contact opneemt met Be True via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om je de e-mailnieuwsbrief te kunnen versturen.

Google Analytics

De website van Be True verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van jouw websitebezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om je in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Be True ontvangt en verwerkt worden beheerd door middel van:

De Heeg

De e-mail van Be True wordt gehost bij De Heeg. Als je contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van De Heeg.

De website en back-ups van de website worden gehost bij De Heeg. Gegevens die je achterlaat op de website van Be True zijn op de servers van De Heeg opgeslagen.

Mach3Cart

Indien je een boek of ander product besteld, worden je adres- en e-mailgegevens bewaard op de server van MachCart.

Mollie

Indien je een boek of ander product besteld, worden je naam en IBAN-nummer bewaard in Mollie. Lees hier de privacyverklaring van Mollie.

Hexspoor

Indien je een boek of ander product bestelt, kan het zijn dat we je adresgegevens doorgeven aan Hexspoor voor het inpakken en versturen van je bestelling.

Software

Be True gebruikt de volgende software/apps:

 • WordPress: voor het bijwerken van de website
 • Inboxify: voor het versturen van de e-mailnieuwsbrieven
 • Excel: voor het maken van gastenlijsten voor release party’s, previews en fanmeetings
 • Mach3Cart (online omgeving): voor het kunnen verwerken van bestellingen van producten (boeken, boekenleggers etc.)
 • Mollie (online omgeving): voor het in ontvangst nemen van de betaling van je bestellingen

Hoelang we persoonsgegevens bewaren

Jouw  gegevens  worden  voor  langere  tijd  bewaard door Be True , maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de opdrachten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

Be True hanteert de volgende bewaartermijnen:

 • Naam en contactgegevens: zolang je je niet afmeldt voor de e-mailservice
 • Adresgegevens: totdat het boek dat je besteld hebt, is uitverkocht. Of, als het boek in 2021 niet raakt uitverkocht, maximaal 1 jaar, uitgezonderd fiscale verplichtingen.

Contact opnemen

Op het moment dat je contact opneemt met Be True via mail, dan worden die gegevens die je meestuurt, zoals bijvoorbeeld jouw naam en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard indien deze hebben geleid tot inschrijving voor de e-mailnieuwsbrief.

Google Analytics

De  gegevens  die  Analytics  op  de  website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden  aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens  worden  voor  onbepaalde  tijd  bewaard binnen Google Analytics.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Be True gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Beveiliging

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen  beheerd  in  de  eerdergenoemde  systemen en software. De persoonsgegevens die door Be True of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord.
Uitzonderingen: papieren gastenlijsten voor onze release party’s, previews en fanmeetings worden binnen 1 maand versnipperd weggegooid.

De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. De computers van Be True zijn ook beveiligd door de firewall & het anti-virusprogramma Eset.

Daarnaast  wordt  jouw  bezoek  aan  onze  website beveiligd door een SSL-certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Be True privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Delen van persoonsgegevens met derden

Be True verkoopt jouw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Be True blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Be True en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@betrue.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij je een scan van jouw identiteitsbewijs met het verzoek te mailen. Plak in deze scan jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) af. Dit ter bescherming van jouw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Na vaststelling van jouw identiteit verwijdert Be True de scan uit haar systemen.

Be True wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Recht op indienen klacht

Be True neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via contact@betrue.nl

Be True, gevestigd te Utrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens Be True:

Muriël Kleisterlee is de Functionaris Gegevensbescherming van Be True. Zij is te bereiken via contact@betrue.nl / +31 (0)6 1495 2742